Wednesday, February 08, 2006

نامه ای به جک استراو

جناب آقای جک استراو،ا
از شما و از بی بی سی سپاسگزارم که هنوز گوش شنوایی گذاشته اید برای مردم، چه این روزها که در و دیوار بوی جنگ می دهد دهان ها آکنده از درشت و دشنام است و دریغ که هیچ گوشی برای شنفتن نیست. تاریخ گواه است که بزرگترین جنگ های خانمان سوز و مصیبتهای آتش افروز برای آدمیان هنگامی رخ داده که بزرگان و سروران اقوام جامه مدارا دریده و رسم مروت فرونهاده اند، تعصب ورزیده اند و آنقدر به خشم فریاد کشیده اند که گوش شنیدن انصافشان کر شده است. این روزها همه می گویند ولی هیچکس را گوش شنفتن نیست.ا

سخن کوتاه می کنم که مجال زیاده گویی نیست و نیز رسم ادب !ا
ما ایرانیان فراموش نکرده و نخواهیم کرد آنچه شما انگلیسی ها کرده اید با سرنوشت و تاریخ این دیار. از قراردادهای گلستان و ترکمان چای تا جدا شدن هرات و قندهار و بحرین و آشوب شیخ خزعل و کودتای بیست و هشتم مرداد و سیاست های چندگانه شما در جریان انقلاب بهمن 57 و پشتیبانی 8 ساله شما از دیوانه ای به نام صدام و جنگ خونین او و ..... من تنها 16 سال داشتم هنگامی که جسد سربریده همکلاسی 17 ساله ام را که در جنگ کشته شده بود، می دیدم !!!! به باورم در آن بعد از ظهر بهاری شما مرد میانسالی بودید که شاید به همراه خانواده جوان خود به مزرعه سرسبزی کنار رودخانه تیمز سرگرم نوشیدن چای الگری و عصرانه خود بودید !!! مسلما آن روز شما صدای هق هق گریه های مرا نشنیده اید !!!!!!ا

زمانی همین پرزیدنت صدام حسین دوست شفیق شما بود. طی 27 سال گذشته شما بارها و بارها با همین جمهوری اسلامی کنار آمده اید. بارها و بارها به پای میز مذاکره و مصالحه نشسته اید. دول اروپایی بارها و بارها ملت ها را به چند قرارداد نان و آب دار چند میلیونی فروخته اند. 27 سال است که زندانی می شویم، ازکمترین حقوق شهروندی و دموکراتیک برخوردار نبوده ایم، شکنجه شده ایم، اعدام شده ایم، دین و دنیا و آبرویمان را به باد داده اند و.... در همه این سال ها نه دموکراسی دغدغه خاطرتان بوده و نه حقوق بشر و نه چیزهای دیگر ! چه شده که یک شبه همه دول اروپایی و امریکای شمالی ارمغان دموکراسی دارند برای ما ایرانیان ؟؟!!! و آن هم به جنگ و زور ؟؟!!! پاسخش روشن است ! شما از جمهوری اسلامی هسته ای احساس خطر می کنید.ا

به عنوان یک ایرانی به شما می گویم ما از دو چیز بیزاریم: جنگ و انقلاب !ا
اگر واقعا به فکر مردم ما هستید به روند اصلاحی مردمسالاری در ایران کمک کنید. مردمسالاری پدیده ای است از پایین به بالا. رشد جمعی می طلبد و بستر مدارا و آرامش و صلح. هیچ جنگی در هیچ دوره ای از تاریخ به مردمسالاری نیجامیده است. آش عراق هنوز پخته نشده است، کمی درنگ کنید !!!ا
جنگ جمهوری اسلامی را قوی تر و سرمست تر می کند. اینان از آن هنگام که به طبل جنگ کوفته شده، جانی به تنشان دمیده و خونی به رگانشان دویده !!! جنگ برای این قوم مائده آسمانی است. اینان چون شیشه اند، بشکنیدشان تیزتر می شوند و درخت انقلابشان به خون تناورتر می گردد.ا
ملاها را دست کم نگیرید. اینان 200 سال است که برای چنین روزهایی برنامه ریزی کرده اند و تدارک دیده اند و به این زودی ها بساط معرکه خویش برنخواهند چید. اینان در خانه های ما به لای بغچه های نانمان، روی رف اتاق و در پستوها، لای کتاب هایمان، در سرودها و مرثیه ها، در زاده شدنمان، در ازدواج و مرگمان ... حضور دارند و ردپایشان هست. اینان در شهرها زندگی نمی کنند، اینها در ذهن ها ساکن اند.ا
راه رهایی این مردم جنگ نیست، آگاهی است... آگاهی !!!!ا
بازنده این جنگ جمهوری اسلامی نخواهد بود، مردم ایران خواهند بود.ا

آقای استراو،ا
ایرانیان مردمانی اند کهن تر از تاریخ. آنجا که چراغ تاریخ را دیگر رمقی برای سوسویی نیست، خورشید آریایی پارسیان درخشندگی می کند. ما زخم خورده ایم، تاراج شده ایم، ویران شده ایم اما همیشه دوباره ایستاده ایم، به فرهنگسازی و زیبایی پروری. به گواه تاریخ و کسانی همچون ویل دورانت، ایرانیان به دو خصلت مشهورند؛ میهن پرستی و میهمان نوازی.ا
اما اگر خدای ناکرده جنگی درگیرد، ما ایرانیان میان" استبداد داخلی" و "سلطه خارجی" مسلماَ استبداد داخلی را خواهیم برگزید و آنگاه دیگر میهمان نوازان خوبی نخواهیم بود.ا
به نام آزادی، به نام مردمسالاری، به نام انسان و به نام صلح و دوستی بیایید به جنگ نیندیشیم. به ایرانیان یاری برسانید تا آنگونه که شایسته شان است شهروندانی باشند آزاد و مردمسالار و" آنچه را بر مردم خود می پسندید بر مردمان دیگر نیز بپسندید" که این پیام زرتشت پیامبر ایرانی است 3000 سال پیش از این.ا

به عنوان یک پارسی پارسا بر خود وظیفه می دانستم که این پیام دوستی برای همه جهانیان و شما بفرستم.ا

با درود
اندیشه آزاد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home